REKOMENDACJA OTWARCIA REGIONALNEGO OŚRODKA EDUKACJI MECHATRONICZNEJ

Uroczyste otwarcie REGIONALNEGO OŚRODKA EDUKACJI MECHATRONICZNEJ odbyło się 25 lutego 2011 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.Otwarcie ROEM zostało objęte patronatem honorowym przez Wojewodę Łódzkiego Panią Jolantę Chełmińską, Prezydenta Miasta Łodzi Panią Hannę Zdanowską oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty Pana Jana Kamińskiego.

OTWARCIE REGIONALNEGO OŚRODKA EDUKACJI MECHATRONICZNEJ

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, instytucja, w której powstała koncepcja kształcenia mechatronicznego oraz stworzono i wdrożono model edukacji mechatronicznej w formach kształcenia formalnego i pozaformalnego uczniów i osób dorosłych, ma zaszczyt poinformować, że 25 lutego 2011 roku, w siedzibie CENTRUM w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego 29 nastąpi uroczyste otwarcie REGIONALNEGO OŚRODKA EDUKACJI MECHATRONICZNEJ, połączone z prezentacją wyposażenia nowoczesnych stacji techniczno-dydaktycznych utworzonych w tym Ośrodku. Początek uroczystości nastąpi o godz. 10.00 w sali 210 (II piętro).
Subscribe to ROEM RSS