Laboratorium przetwórstwa tworzyw sztucznych

1. Wyposażenie laboratorium:

 • wtryskarka austriackiej firmy Battenfeld z najnowocześniejszym układem komputerowego sterowania procesem wtrysku tworzywa sztucznego UNILOG,
 • specjalistyczne oprogramowanie PRO ENGINEER, które służy do komputerowego wspomagania projektowania form wtryskowych, symulacji procesu wypełniania formy, modelowania przestrzennego wyprasek z tworzyw sztucznych. Oprogramowanie umożliwia kompleksowe projektowanie form wtryskowych z uwzględnieniem obliczeń konstrukcyjnych i wytrzymałościowych,
 • stanowiska dydaktyczne do obróbki tworzyw sztucznych,
 • stanowiska dydaktyczne do projektowania narzędzi wtryskowych.

2. Umiejętności, które można ukształtować w laboratorium:

 • rozróżnianie podstawowych tworzyw wielkocząsteczkowych,
 • klasyfikowanie metod obróbki,
 • projektowanie formy wtryskowej,
 • wykorzystywanie formy wtryskowej,
 • programowanie parametrów  wtrysku,
 • obsługa wtryskarki.

3. Zadania zawodowe wykonywane przez uczących się:

 • obsługa wtryskarki do tworzyw sztucznych,
 • projektowanie prostych form wtryskowych,
 • obsługa oprogramowania specjalistycznego do projektowania form wtryskowych oraz obsługi wtryskarki.