Formy doskonalenia

 

Szkolenia umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w obszarze programowania i użytkowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

przygotowujące do wykonywania zadań zawodowych na stanowisku Operator/Programista obrabiarek CNC

 

Symbol

Nazwa  kursu

Czas trwania

Koszt szkolenia

Minimalna ilość uczestników

Najbliższy termin szkolenia

CNC 1

Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

20

1000,00 PLN

6

03.02.2017r.
zapisz się na kurs

CNC2

Projektowanie procesów technologicznych i użytkowanie tokarek sterowanych numerycznie

40

2000,00 PLN

6

10.02.2017r.
zapisz się na kurs

CNC3

Projektowanie procesów technologicznych i użytkowanie frezarek sterowanych numerycznie

40

2000,00 PLN

6

24.02.2017r.
zapisz się na kurs

CNC4

Projektowanie procesów technologicznych dla obrabiarek wieloosiowych

30

1500,00 PLN

6

10.03.2017r.
zapisz się na kurs

CNC5

Technologia
druku 3D

30

1500,00 PLN

6

w przygotowaniu

 

Wszystkie szkolenia realizowane są w systemie weekendowym (piątek – 4 godz. szkolenia, sobota i niedziela – po 8 godz. szkolenia) lub w godzinach popołudniowych w robocze dni tygodnia.

Po zakończeniu szkolenia, każdy z Uczestników otrzymuje imienne certyfikaty opisowo potwierdzające ukształtowane umiejętności.

Po ukończeniu szkoleń od CNC1 do CNC4 istnieje możliwość potwierdzenia kompetencji w obszarze programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC przez Izbę Rzemieślniczo – Handlową w Dreźnie (IHK - Industrie- und Handelskammer Dresden). Zdający, który uzyska pozytywny wynik egzaminu otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje wystawiony przez Izbę Rzemieślniczo – Handlową w Dreźnie tożsamy z dyplomami uzyskiwanymi przez uczących się zamieszkujących terytorium Niemiec.
Koszt egzaminu – 600  PLN.

 

Opis szkoleń

CNC 1 Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
 
Kurs ma na celu przygotowanie uczącego się do wykonywania zadań zawodowych związanych programowaniem i użytkowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie. Tematyka  kursu obejmuje:
 • Podstawy rysunku technicznego (czytanie i analizowanie rysunków wykonawczych wybranych części maszyn, tolerowanie wymiarów, oznaczanie tolerancji kształtu i położenia, oznaczanie chropowatość powierzchni),
 • Przyrządy pomiarowe i sprawdziany (wykonywanie pomiarów przyrządami suwmiarkowymi, mikrometrycznymi i przenośną współrzędnościową maszyną pomiarową),
 • Narzędzia obróbkowe (dobieranie narzędzi i parametrów skrawania do toczenia i frezowania, dobieranie oprawek i uchwytów narzędziowych, mocowanie narzędzi, mierzenie wartości korekcyjnych narzędzi),
 • Uchwyty obróbkowe i mocowanie materiałów obrabianych (mocowanie materiałów obrabianych na tokarce i frezarce, ustalenie bazy obróbkowej, ustalanie punktów zerowych na materiale obrabianym),
 • Podstawy geometryczne (układy współrzędnych, punkty odniesienia, wymiarowanie absolutne i przyrostowe)
 • Wprowadzenie do programowania (struktura programu NC, funkcje przygotowawcze „G”,  funkcje maszynowe i pomocnicze „M”, „S”, „T”, „F”.
 • Uruchamianie obrabiarek CNC (włączenie obrabiarki i przygotowanie do realizacji programów obróbkowych, uruchamianie różnych trybów pracy).
Wymagania wstępne:
 • podstawowa znajomość obsługi komputera,
 • ogólna wiedza techniczna.

 

CNC 2    Projektowanie procesów technologicznych i użytkowanie tokarek sterowanych numerycznie

Kurs ma na celu przygotowanie uczącego się do programowania i wykonywania programów obróbkowych na tokarce sterowanej numerycznie. Tematyka  kursu obejmuje:
 • Tworzenie programów technologicznych w oparciu o znormalizowany język zapisu poleceń dla urządzeń CNC - G-code  z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego MTS Berlin (dobieranie narzędzi i parametrów skrawania do operacji technologicznych, programowanie z wykorzystaniem interpolacji liniowych i kołowych, programowanie z  wykorzystaniem cykli obróbkowych, symulacja, korekta i optymalizacja programu obróbkowego),
 • Wykonanie programu na tokarce CNC (wprowadzanie programu do sterownika obrabiarki, sprawdzenie poprawności przygotowanego programu, modyfikacja programu obróbczego w sterowniku tokarki, praca na tokarce w trybie ręcznym, ustalenie wartości korekcji narzędzi na tokarce, ustalenie przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego, realizacja programu w trybie automatycznym, kontrolowanie wymiarów przedmiotu po obróbce).
Wymagania wstępne:
 • podstawowa znajomość obsługi komputera,
 • ogólna wiedza techniczna,
 • preferowane ukończenie kursu CNC 1 Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie lub umiejętności na tym poziomie.

 

CNC 3    Projektowanie procesów technologicznych i użytkowanie frezarek sterowanych numerycznie

Kurs ma na celu przygotowanie uczącego się do programowania i wykonywania programów obróbkowych na frezarce sterowanej numerycznie. Tematyka  kursu obejmuje:
 • Tworzenie programów technologicznych w oparciu o znormalizowany język zapisu poleceń dla urządzeń CNC - G-code  z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego MTS Berlin (dobieranie narzędzi i parametrów skrawania do operacji technologicznych, programowanie z wykorzystaniem interpolacji liniowych i kołowych, programowanie z  wykorzystaniem cykli obróbkowych, symulacja, korekta i optymalizacja programu obróbkowego),
 • Wykonanie programu na frezarce CNC (wprowadzanie programu do sterownika obrabiarki, sprawdzenie poprawności przygotowanego programu, modyfikacja programu obróbczego w sterowniku frezarki, praca na frezarce w trybie ręcznym, ustalenie wartości korekcji narzędzi na frezarce, ustalenie przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego, realizacja programu w trybie automatycznym, kontrolowanie wymiarów przedmiotu po obróbce).
Wymagania wstępne:
 • podstawowa znajomość obsługi komputera,
 • ogólna wiedza techniczna,
 • preferowane ukończenie kursu CNC 1 Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie lub umiejętności na tym poziomie.

 

CNC 4    Projektowanie procesów technologicznych dla obrabiarek wieloosiowych

Kurs ma na celu przygotowanie uczącego się do programowania i wykonywania programów obróbkowych na obrabiarkach wieloosiowych. Tematyka  kursu obejmuje:
 • Tworzenie programów technologicznych dla obrabiarek wieloosiowych w oparciu o znormalizowany język zapisu poleceń dla urządzeń CNC - G-code  z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego MTS Berlin (dobieranie narzędzi i parametrów skrawania do operacji technologicznych, programowanie z wykorzystaniem interpolacji liniowych i kołowych, programowanie z  wykorzystaniem cykli obróbkowych, symulacja, korekta i optymalizacja programu obróbkowego),
 • Wykonanie programu na frezarce CNC z dodatkową, czwartą osią sterowania (wprowadzanie programu do sterownika obrabiarki, sprawdzenie poprawności przygotowanego programu, modyfikacja programu obróbczego w sterowniku frezarki, praca na frezarce w trybie ręcznym, ustalenie wartości korekcji narzędzi na frezarce, ustalenie przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego, realizacja programu w trybie automatycznym, kontrolowanie wymiarów przedmiotu po obróbce),
 • Wykonanie programu na tokarce CNC z dodatkową osią sterowania (napędzanie narzędzia)  (wprowadzanie programu do sterownika obrabiarki, sprawdzenie poprawności przygotowanego programu, modyfikacja programu obróbczego w sterowniku frezarki, praca na tokarce w trybie ręcznym, ustalenie wartości korekcji narzędzi na frezarce, ustalenie przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego, realizacja programu w trybie automatycznym, kontrolowanie wymiarów przedmiotu po obróbce).
Wymagania wstępne:
 • podstawowa znajomość obsługi komputera,
 • ogólna wiedza techniczna,
 • ukończenie kursu CNC 2 Projektowanie procesów technologicznych i użytkowanie tokarek sterowanych numerycznie, CNC 3 Projektowanie procesów technologicznych i użytkowanie frezarek sterowanych numerycznie lub umiejętności na tym poziomie.