Laboratorium podstaw mechatroniki

1. Wyposażenie laboratorium:

 • zestawy dydaktyczne do projektowania, montażu i uruchamiania układów sterowania pneumatycznego,
 • zestawy dydaktyczne do projektowania, montażu i uruchamiania układów sterowania przekaźnikowo-stycznikowego,
 • zestawy dydaktyczne do projektowania, montażu i uruchamiania układów sterowania hydraulicznego,
 • zestawy dydaktyczne do projektowania, montażu i uruchamiania układów sterowania mikroprocesorowego (sterowniki PLC SIMATIC S7, LOGO!, FPC 101),
 • zestawy do montażu i uruchamiania aplikacji sterowników PLC.
 • stanowiska technodydaktyczne do projektowania i budowania przemysłowych konstrukcji mechanicznych z profili przemysłowych,
 • stanowisko technodydaktyczne do programowania manipulatora pneumatycznego w oparciu o sterowniki S7-200 i S7-300 Siemens,
 • stanowiska technodydaktyczne sterowanych napędów elektrycznych wyposażone w falowniki Hitachi SJ100 oraz sterowniki programowalne S7-200 i S7-300 Siemens,
 • stanowiska technodydaktyczne do modelowania procesów przemysłowych w oparciu o rozwiązanie MPS firmy Festo oraz przemysłowe sterowniki programowalne S7-300 Siemens oraz RX3i firmy Fanuc,
 • stanowisko firmy Festo do programowania silnika pneumatycznego typu ‘muskuł,
 • stanowisko do programowania paneli operatorskich firmy Festo.

Urządzenia do ćwiczeń z mechatroniki są urządzeniami przemysłowymi przystosowanymi do celów edukacyjnych poprzez zamocowanie ich na mobilnych konstrukcjach z profili przemysłowych zapewniających swobodny i bezpieczny dostęp podczas zajęć dydaktycznych. Wszystkie stanowiska posiadają pełną obudowę dydaktyczną (materiały ćwiczeniowe, informacyjne, foliogramy itp.).

2. Umiejętności, które można ukształtować w laboratorium:

 • konstruowanie, uruchamianie i projektowanie układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego,
 • projektowanie, montaż i uruchamianie układów sterowania hydraulicznego i elektrohydraulicznego,
 • projektowanie, montaż i uruchamianie układów sterowania stycznikowo-przekaźnikowego
 • projektowanie, montaż i uruchamianie układów sterowania napędami elektrycznymi
 • programowanie i obsługa sterowników PLC,
 • programowanie i obsługa manipulatorów i falowników,
 • diagnozowanie i naprawy układów mechatronicznych.

3. Zadania zawodowe wykonywane przez uczących się:

 • montaż i demontaż układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego,
 • montaż i demontaż układów sterowania hydraulicznego i elektrohydraulicznego,
 • montaż i demontaż układów sterowania stycznikowo-przekaźnikowego,
 • montaż i demontaż układów sterowania z wykorzystaniem sterowników PLC,
 • rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych.