Struktura ROEM

1.  Pracownia Mechatroniki I:

  • Laboratorium podstaw mechatroniki,

  • Laboratorium urządzeń mechatronicznych 1,

  • Laboratorium urządzeń mechatronicznych 2,

  • Laboratorium robotyki.

2. Pracownia Mechatroniki II:

  • Laboratorium programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,

  • Laboratorium CNC.

3. Pracownia Mechatroniki III:

  • Laboratorium diagnostyki samochodowej,

  • Laboratorium układów sterowania silników spalinowych.

4. Pracownia Mechatroniki IV:

  • Laboratorium  przetwórstwa tworzyw sztucznych.

5. Pracownia Mechatroniki V:

  • Laboratorium kształcenia na odległość.