Kontakt

Regionalny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29
telefon: 42 678 33 78 wew. 236
email: roem@wckp.lodz.pl