"Mechatronizacja rynku pracy” – zapotrzebowanie na kwalifikacje mechatroniczne w kontekście procesów rozwojowych w województwie łódzkim i w Polsce

Autor: 
Leszek Kuras
Instytucja: 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego