Laboratorium urządzeń mechatronicznych 1 i 2

1. Wyposażenie laboratoriów:

–      Zautomatyzowana linia produkcyjna serii FMS 500 wyposażona w sześć stanowisk współpracujących poprzez wspólny moduł transmisyjny (przenośnik taśmowy). Każde stanowisko wyposażone jest w sterownik PLC Simatic S7 300. Sterowniki pracują
w sieci Profibus DP. Dodatkowo linia wyposażona jest w dwie obrabiarki sterowane numerycznie (tokarka i frezarka) firmy EMCO oraz robota Mitsubishi. Linia jest przystosowana do automatycznej produkcji siłowników pneumatycznych. Linia składa się z następujących modułów:

 • moduł wejściowy, którego zadaniem jest pobranie podzespołów z magazynu, skontrolowanie jego parametrów i przekazanie do dalszego montażu,
 • moduł obróbki, którego zadaniem jest odebranie z modułu wejściowego elementów  siłownika, poddaniu ich obróbce (np. wykonanie otworu) a następnie przekazanie do dalszego montażu,
 • moduł montażu, którego zadaniem jest zmontowanie siłownika pneumatycznego,
 • magazyn półwyrobów oraz stanowisko buforowania obrobionych detali siłowników
 • stanowisko komputerowe pełniące rolę głównego systemu sterowania
  z zainstalowanym systemem SCADA zarządzającą praca całej elastycznej linii produkcyjnej.

Wszystkie moduły i stanowiska mogą pracować wspólnie lub niezależnie od siebie.

W laboratoriach wykorzystywane jest  oprogramowanie:

 • FluidSim P firmy Festo do nauki projektowania i obsługi układów pneumatycznych
  i elektropneumatycznych,
 • FluidSim H firmy Festo do nauki projektowania i obsługi układów hydraulicznych
  i elektrohydraulicznych,
 • CIROS Robotics firmy Festo do nauki programowania  robotów firmy Mitsubishi,
 • system MTS do programowania i symulacji działania obrabiarek CNC.

–        Zestawy PCS nowej generacji do nauki programowania i obsługi układów regulacji ciągłej z wykorzystaniem regulatora PID z logiką Fuzzy Logic oraz sterownika PLC. Zestawy umożliwiają:

 • dwupoziomową regulację poziomu cieczy z pomiarem analogowym,
 • ciągłą regulację poziomu cieczy,
 • ciągłą regulację natężenia przepływu z użyciem pompy sterującej i pomiarem impulsowym wielkości regulowanej,
 • ciągłą regulację natężenia przepływu z użyciem zaworu proporcjonalnego
  i pomiarem impulsowym wielkości regulowanej,
 • ciągłą regulację natężenia przepływu z użyciem pompy sterującej i pomiarem analogowym wielkości regulowanej,
 • dwupołożeniową regulację temperatury z pomiarem analogowym.

2. Umiejętności, które można ukształtować w laboratoriach:

 • programowanie i obsługa zautomatyzowanych linii produkcyjnych,
 • diagnozowanie i naprawa układów mechatronicznych,
 • programowanie i obsługa układów automatycznej regulacji z wykorzystaniem regulatorów PID z logiką Fuzzy Logic oraz sterownika PLC,
 • montaż układów automatycznej regulacji.
 • programowanie i obsługa sterowników PLC,
 • programowanie i obsługa obrabiarek CNC,
 • programowanie i obsługa robotów,
 • programowanie i obsługa przemysłowych sieci komunikacyjnych.

3. Zadania zawodowe wykonywane przez uczących się:

 • montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • naprawa urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • programowanie i obsługa układów automatycznej regulacji,
 • obsługa oprogramowania specjalistycznego z zakresu programowania i wizualizacji procesów przemysłowych.