Artykuły i publikacje

Autorsortuj malejąco Tytuł Instytucja Załącznik
Andrzej Łaziński Pracownia Mechatroniki Pojazdowej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego PDF icon Andrzej-Łaziński-Pracownia-Mechatroniki-Pojazdowej-w-Łódzkim-Centrum-Doskonalenia-Nauczycieli-i-Kształcenia-Praktycznego.pdf
Elżbieta Gonciarz Projekt „Doposażenie pracowni mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego” Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego PDF icon Elżbieta-Gonciarz-Projekt-„Doposażenie-pracowni-mechatronicznej-w-Łódzkim-Centrum-Doskonalenia-Nauczycieli-i-Kształcenia-Praktycznego”.pdf
Janusz Moos Działalność Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w kontekście przemian w edukacji Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego PDF icon Janusz-Moos-Działalność-Regionalnego-Ośrodka-Edukacji-Mechatronicznej-w-kontekście-przemian-w-edukacji.pdf
Leszek Kuras "Mechatronizacja rynku pracy” – zapotrzebowanie na kwalifikacje mechatroniczne w kontekście procesów rozwojowych w województwie łódzkim i w Polsce Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego PDF icon Leszek-Kuras-„Mechatronizacja-rynku-pracy”-–-zapotrzebowanie-na-kwalifikacje-mechatroniczne-w-kontekście-procesów-rozwojowych-w-województwie-łódzkim-i-w-Polsce.pdf
Marek Szymański Edukacja mechatroniczna w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej (Barbara Kapruziak, Marek Szymański) Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego PDF icon Barbara-Kapruziak-Marek-Szymański-Edukacja-mechatroniczna-w-Regionalnym-Ośrodku-Edukacji-Mechatronicznej.pdf
Marek Szymański Wykorzystanie technologii e-learningowych w edukacji mechatronicznej w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego PDF icon Marek-Szymański-Wykorzystanie-technologii-e-learningowych-w-edukacji-mechatronicznej-w-Regionalnym-Ośrodku-Edukacji-Mechatronicznej.pdf
Małgorzata Sienna Doradztwo zawodowe dla edukacji mechatronicznej Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego PDF icon Małgorzata-Sienna-Doradztwo-zawodowe-dla-edukacji-mechatronicznej.pdf
Paweł Krawczak Obrabiarki sterowane numerycznie – wczoraj i dziś w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego PDF icon Paweł-Krawczak-Obrabiarki-sterowane-numerycznie-–-wczoraj-i-dziś-w-Łódzkim-Centrum-Doskonalenia-Nauczycieli-i-Kształcenia-Praktycznego.pdf
Paweł Krawczak Pracownia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego PDF icon Paweł-Krawczak-Pracownia-Przetwórstwa-Tworzyw-Sztucznych-w-Łódzkim-Centrum-Doskonalenia-Nauczycieli-i-Kształcenia-Praktycznego.pdf
Robert Dubas Wykorzystanie systemu MTS w edukacji mechatronicznej MTS PDF icon Robert-Dubas-Wykorzystanie-systemu-MTS-w-edukacji-mechatronicznej.pdf
Sławomir Szaruga Kształtowanie umiejętności w zakresie podstaw robotyki w ramach Akademii Młodych Twórców w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego PDF icon Sławomir-Szaruga-Kształtowanie-umiejętności-w-zakresie-podstaw-robotyki-w-ramach-Akademii-Młodych-Twórców-w-Łódzkim-Centrum-Doskonalenia-Nauczycieli-i-Kształcenia-Praktycznego.pdf
Witold Morawski Nowe stanowiska techniczno-dydaktyczne dla potrzeb edukacji mechatronicznej FESTO Didactic PDF icon Witold-Morawski-FESTO-DIDACTIC-Nowe-stanowiska-techniczno-dydaktyczne-dla-potrzeb-edukacji-mechatronicznej.pdf
Włodzimierz Jankowski Ewolucja technologiczna w pracowniach mechatronicznych w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego PDF icon Włodzimierz-Jankowski-Ewolucja-technologiczna-w-pracowniach-mechatronicznych-w-Łódzkim-Centrum-Doskonalenia-Nauczycieli-i-Kształcenia-Praktycznego.pdf
Łukasz Sendecki Centrum Robotyki Mitsubishi Electric w Łodzi Mitsubishi Electric Europe B.V. – Oddział w Polsce PDF icon Łukasz-Sendecki-Centrum-Robotyki-Mitsubishi-Electric-w-Łodzi.pdf