Wykorzystanie technologii e-learningowych w edukacji mechatronicznej w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej

Autor: 
Marek Szymański
Instytucja: 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego