Nowe stanowiska techniczno-dydaktyczne dla potrzeb edukacji mechatronicznej