Edukacja mechatroniczna w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej (Barbara Kapruziak, Marek Szymański)

Autor: 
Marek Szymański
Instytucja: 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego