Działalność Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w kontekście przemian w edukacji

Autor: 
Janusz Moos
Instytucja: 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego